1. Credit

1.1 Dit document is gemaakt voor Visit Koh Rong door SEQ Legal.

2. copyright melding

2.1 Copyright (c) 2014 Bezoek Koh Rong.

2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze kennisgeving:

(a) wij, samen met onze licentiegevers, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website bezitten en controleren; en

(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3. Auteursrechtlicentie

3.1 U kunt:

(A) pagina's bekijken van onze website in een web browser;

(B) download pagina's van onze website voor caching in een web browser;

(C) het printen van pagina's van onze website;

(D) stroom audio en video bestanden van onze website; en

(e) gebruik Visit Koh Rong door middel van een webbrowser,

behoudens de overige bepalingen van deze kennisgeving.

3.2 Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door de andere bepalingen van deze kennisgeving, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

3.3 U mag onze website alleen gebruiken om meer te weten te komen over Koh Rong, uw reis en eventuele andere diensten op onze website te plannen en te boeken, en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.4 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze kennisgeving, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

3.5 Tenzij u de relevante rechten in het materiaal bezit of controleert, mag u niet:

(A) te publiceren materiaal van onze website (ook niet op een andere website);

(B) te verkopen, verhuren of sub-licentie materiaal van onze website;

(C) tonen enig materiaal van onze website in het openbaar;

(D) te exploiteren materiaal van onze website voor een commercieel doel; of

(e) materiaal van onze website herdistribueren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze kennisgeving.

4. acceptable use

4.1 Je moet niet:

(A) gebruik maken van onze website op enigerlei wijze of elke actie die veroorzaakt of kan veroorzaken, schade aan de website of aantasting van de prestaties, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website;

(B) gebruik maken van onze website op enigerlei wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijke doel of activiteit;

(c) onze website te gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadwillende computersoftware; of

(d) alle systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief zonder beperking schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5. Meld misbruik

5.1 Laat het ons weten als u op de hoogte bent van onwettig materiaal of enige activiteit op onze website of enig materiaal of activiteit die inbreuk maakt op deze kennisgeving.

5.2 U kunt ons via e-mail op de hoogte stellen van dergelijk materiaal of activiteiten.

6. Handhaving van het auteursrecht

6.1 We nemen de bescherming van ons auteursrecht zeer serieus.

6.2 Als we ontdekken dat u ons auteursrechtelijk beschermd materiaal hebt gebruikt in strijd met de licentie in deze kennisgeving, kunnen we u een rechtszaak aanspannen, geldelijke schade eisen en / of een bevel om u te stoppen met het gebruik van die materialen. U kunt ook worden veroordeeld om juridische kosten te betalen.

7. machtigingen

7.1 U kunt toestemming vragen om het copyrightmateriaal op onze website te gebruiken door ons per e-mail te schrijven.